ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ ΦΩΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ »ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» 
ΣΕ ΣΤΙΧΟΥΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗ ΓΙΩΡΓΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΞΕΝΟΥ ΣΤΑΘΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΔΕΑ ΦΩΤΗ 

You may also like ...